فلش به سمت تولد تم تولد (بسته 3 تایی)hello kitty

80,000ریال

مشخصات محصول

  • تعداد فلش به سمت تولد تم پرسپولیس در هر بسته 3 عدد
  • جنس فلش به سمت تولد پرسپولیس مقوا ضخیم