فلش به سمت تولد تم تولد سوفیا(بسته 3 تایی)

80,000ریال

مشخصات محصول

  • تعداد فلش به سمت تولد در هر بسته 3 عدد
  • جنس فلش به سمت تولد پرسپولیس مقوا ضخیم